måndag 11 april 2011

Kära måndag

Det där med att helger ska vara så vilsamma ställer jag mig frågande till. Måndagsångesten hör helt enkelt de barnlösa till.

Efter två dagars evinnerligt gnäll och syskonbråk och hål-i-huvet-tjatande är det en ren lisa att få komma till kontoret och jobba. Och när måndagen inleds med en naprapatgenomgång av den brädvägg som annars kallas rygg, finns det inget att sätta emot den.

Dock reserverar jag mig för eftermiddagen; regnar det när jag hämtar barnen sjunker dagens betyg några snäpp.