tisdag 12 maj 2009

Om fri abort ska vara fri

Det finns kvinnor som väljer bort foster för att det har fel kön. Spontant känns det ju rätt motbjudande, spontant känner man att det borde vara förbjudet att göra så. I vårt jämlika land har könet ingen betydelse för människans värde. Ja, förbjud kvinnor att göra könsselektiv abort! Så slipper vi ta moralisk anstöt.

Jag ska inte hymla med att min spontana reaktion var "usch, så får man ju inte göra!" när jag hörde om kvinnan i Eskilstuna som inte bara en gång, utan två gånger valde att avsluta en graviditet efter att ha fått besked om könet. Det är inte heller förvånande att vårdpersonalen reagerade på samma sätt initialt – det måste ha varit mycket obehagligt att medverka till att ta bort ett friskt foster av en sådan anledning. Jag är glad att jag slipper sådana situationer i mitt arbete.

Men känslor är en sak, lagen är en annan. Mälarsjukhuset valde att begära vägledning från Socialstyrelsen om hur man ska bete sig i sådana situationer. Det förvånade mig – vad i begreppet "fri abort" ligger oklarheten? Fram till 18:e graviditetsveckan har kvinnor rätt att göra abort, oavsett skäl, oavsett varför man är gravid, oavsett vad andra tycker om den saken. Kvinnans rätt till abort är fri, inte villkorad.

Sedan spelar det ingen roll vad du, jag, Göran Hägglund eller överläkare Kaj Wedenberg tycker. Den enda åsikt som spelar någon roll är kvinnans egen. Vilket Socialstyrelsen förstås också svarar. Jag önskar bara att de tydligare poängterat just den fria aborträtten.

Till sist bör man nog också ställa sig frågan vad vi egentligen vet om de bakomliggande orsakerna till kvinnans handlande. Det är lätt att döma, nämligen.

1 kommentar:

Erik Blatte sa...

För trettio år sedan sammanträdde Rom-klubben och löste världsproblemen.

Ett problem var överbefolkningen på jorden, det var i själva verket det viktigaste problemet att lösa.

Då var sveriges befolkning 8,5 miljoner. Idag är den 9 miljoner. På ett sätt kan man säga att vi har lyckats hejda överbefolkningen. Med massiv preventivrådgivning och 1 miljon aborterade svenskar på 30 år har antalet etniska svenskar minskat från 8,5 miljoner till 7 miljoner.

Om ytterligare 30 år finns på sin höjd 5 miljoner kvar av ursprungsbefolkningen.

En del andra länder har inte lyckats lika bra, ta Egypten som exempel. Idag 83 miljoner och 30 år sedan 41 miljoner. Rand corporation fick uppdraget att föreslå åtgärder mot befolkningsexplositionen. Resultatet sammanfattades i en rapport.

Sammanfattningen var att utbilda kvinnor tillräckligt länge så att den kvarvarande fertila åldern bara gav utrymme för 2 barn, (The Swedish model). Nåväl rapporten från Rand corporation fick inget större genomslag.